Nieuwe Wijkplatforms in wording na wervingscampagne!

22-04-2024

Na een uitgebreide wervingscampagne voor nieuwe wijkplatformleden, vond op donderdagavond 18 april 2024 een veelbelovende bijeenkomst plaats in het gemeentehuis.

Geopend door wethouder Ronald de Meij, bracht de avond leden van verschillende wijkplatforms samen voor een inspirerend evenement gericht op het thema 'ontmoeten en verbinden'. 

De avond werd versterkt door de muzikale omlijsting van Nicolaas Duin, die met zijn muziek als metafoor liet horen hoe samen muziek maken gelijk staat aan samenwerken.

Het hoogtepunt van de avond was de aankondiging dat maar liefst 20 mensen interesse hebben getoond voor de diverse wijkplatforms, wat een mooie stap voorwaarts betekent voor de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijken.

Wil jij ook nog mee doen kijk op www.wijkenzwijndrecht.nl/wijkplatforms

Cookie-instellingen