De nieuwe dorpsraad is bekend!

20-03-2023

Op woensdag 15 maart 2023 stemde Heerjansdam voor de nieuwe leden van de dorpsraad. Inwoners uit Heerjansdam konden tegelijkertijd met de Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen hun stem uitbrengen.

Uit 13 kandidaten hebben de inwoners zeven leden gekozen. De opkomst laat zien dat de betrokkenheid vanuit de inwoners van Heerjansdam hoog is. In totaal zijn er 1.788 geldige stemmen uitgebracht. Dit is 57,4 % van het totaal aantal kiesgerechtigden (3117).

De gekozen leden voor de dorpsraad met tussen haakjes het aantal stemmen:

1. Mw. Marjolijn Hooijmeijer (357)
2. Mw. Ciska de Jong (271)
3. Dhr. René van der Burg (232)
4. Dhr. Jochem van Maanen (173)
5. Dhr. Sjaak Teuwissen (161)
6. Dhr. Bernard Wolters (147)
7. Mw. Monique Tieleman (127)

De 7 nieuwe leden zijn gisterenavond 16 maart officieel benoemd door wethouder Ronald de Meij. De wethouder bedankte ook de huidige dorpsraadsleden; Rin de Jong, Astrid Hovingh, Wim van Vugt en Ciska de Jong voor hun inzet de afgelopen jaren.

En ook bedankte hij de kandidaten die bij deze verkiezing als reserve kandidaat eindigde, ook zij zijn erg belangrijk. Het was een gezellige avond met een mooie opkomst van belangstellenden uit het dorp.

Burgemeester Edo Haan was deze avond ook aanwezig, dit was een mooie gelegenheid voor hem om kennis te maken met de nieuwe dorpsraad en de aanwezige dorpsbewoners.

Voor meer informatie over de Dorpsraad of de Dorpsraadverkiezingen, kun je kijken op: www.zwijndrecht.nl/dorpsraad

Wil je in contact komen met de dorpsraad stuur dan een email naar: dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl

Cookie-instellingen