Gemeente en waterschap baggeren samen aan de Molenvliet

09-08-2022

Alle sloten en singels in Zwijndrecht en Heerjansdam worden één keer in de acht jaar uitgebaggerd. Dat geldt voor alle watergangen in het buitengebied én in de wijken.

Vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2022 zijn de hoofdwatergangen van Molenvliet aan de beurt. Omwonenden en bedrijven worden per brief hierover geïnformeerd door de aannemer.

De rol van de gemeente en het waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle hoofdwatergangen. Dit zijn de grote en brede singels die een belangrijke rol spelen bij de afvoer van regenwater. De gemeente bekommert zich over de kleinere sloten en singels. Deze zijn eind 2021 uitgebaggerd.  Het baggeren van de hoofdwatergangen van Molenvliet wordt gedaan door Aannemingsbedrijf Van der Lee BV uit Bruchem.

Goed voor planten, vissen en waterdieren

De watergangen van Zwijndrecht en Heerjansdam houden we graag schoon. Door afgevallen bladeren en plantenresten ontstaat er een laag slib. Teveel bagger zorgt ervoor dat het water niet optimaal kan stromen en de kwaliteit van het water achteruit gaat. Dat is niet goed voor het leven in en om het water. Door het verwijderen van de bagger krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en waterdieren.

Bij de baggerwerkzaamheden houden we natuurlijk zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Denk daarbij aan de mensen die aan het water wonen, maar zeker ook de natuur.

Wat gebeurt er tijdens het baggeren

Tijdens het onderhoud wordt alle bagger van de bodem geschept en afgevoerd. Een kraanwagen doet dit vanaf de kant. Een vrachtwagen staat klaar om de bagger naar een baggerdepot te transporteren.

In alle sloten en singels wordt een gedeelte van de bodem met rust gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen en zich verder voort te planten. Alle overhangende groen (bomen en planten), tenminste tot 4 meter boven het waterlijn, worden gesnoeid.

Cookie-instellingen