Vervanging beschoeiing watergangen Abdij, Sonate en Suite

08-08-2022

Binnenkort wordt de beschoeiing langs de watergangen aan de Abdij, Sonate en Suite vervangen. De werkzaamheden zijn nodig om de oevers te beschermen en veilig te houden.

In opdracht van de gemeente voert de fa. Aart den Hollander BV de werkzaamheden uit. Voor de veiligheid tijdens de uitvoering worden de naastgelegen wandel- en fietspaden afgesloten en zal een omleidingsroute worden aangeven.

De werkzaamheden starten vermoedelijk begin week 37 en duren tot voorjaar 2023. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog.  

Cookie-instellingen