Vervanging beschoeiing diverse locaties

18-02-2021

Binnenkort wordt de beschoeiing van de watergangen aan de Bootjessteeg, Kinderboederij Kiboehoeve en Sportveld VVGZ Noordpark vernieuwd.

De werkzaamheden zijn nodig om de oevers te beschermen en veilig te houden. Voor deze werkzaamheden worden de naastgelegen wandel- en fietspaden afgesloten. In opdracht van de gemeente voert de fa. Aart den Hollander BV de werkzaamheden uit en zal een omleidingsroute aangeven. De werkzaamheden starten vermoedelijk begin week 17. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer vierentwintig weken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van ecoloog.  

Cookie-instellingen