Onderzoek watergangen in Nederhoven

25-02-2021

In het najaar van 2021 en in het voorjaar 2022 worden de watergangen in Nederhoven uitgebaggerd. Om dat goed te kunnen doen vindt er van week 4 tot en met 12 van 2021 onderzoek plaats naar de slibdikte, de bodemgesteldheid en de natuurwaarden in de watergangen.

De sloten en singels worden eens in de acht jaar uitgebaggerd om de juiste diepte en breedte te houden. Daarnaast is baggeren nodig om de doorstroming op peil te houden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit voor planten en dieren. Bij de baggerwerkzaamheden  wordt bij alle singels en sloten een gedeelte van de bodem ongemoeid gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen en zich verder voort te planten. Alle overhangende groen (bomen en planten), ten minste tot 4 meter boven het waterlijn worden gesnoeid. 

Het natuurwaarden en kwantitatief onderzoek wordt door De Aquanoom uitgevoerd. De firma Van der Helm Milieubeheer BV voert het waterbodemonderzoek uit.

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens of na deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 078 of maak digitaal een melding openbare ruimte via www.zwijndrecht.nl.

 

Cookie-instellingen