Stand van zaken Polder Buitenland fase 2

27-10-2020

De gemeente kondigde in juli de start aan van de tweede fase voor de inrichting van Polder Buitenland. Eind augustus is het Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde begonnen met de uitvoering. De afronding van het project verwachten we in 2021.

De eerste fase van de herinrichting van Polder Buitenland betrof de aanleg van speelpolder Heerjanneke. Sinds de feestelijke opening in 2018 is de speelpolder in gebruik. In de afgelopen weken heeft u kunnen zien dat de aanleg van de tweede fase van Polder Buitenland vorm krijgt.

Verkeerslicht voor veiligheid

Het plan voorziet in de aanleg van wandelverbindingen in een natuurlijke omgeving en een stilteplek. Het gebied bestrijkt zowel Polder Buitenland als ook de Lage Nesse Polder.

Inmiddels is een groot deel van de wegenverbindingen aangelegd. Een ander deel moet nog worden uitgevoerd. Om de veiligheid te vergroten is er bij de randweg een verkeerslicht geplaatst.

Vertraging door dijkseizoen

Helaas zijn wij door vertraging in het dijkseizoen terechtgekomen. Dat is de periode van 15 oktober tot 15 maart - ook wel stormseizoen genoemd - waarin niet gewerkt mag worden aan de dijk. Daardoor kan de afronding van het project pas in 2021 plaatsvinden. Zo mogelijk zullen wij de beplanting nog dit najaar aanbrengen.

Samenwerking

Project Polder Buitenland is gestart als project van de Landinrichtingscommissie. Na overdracht aan de gemeente Zwijndrecht in 2014 zijn de plannen in 2015 tot 2017 in samenwerking met de Dorpsraad Heerjansdam verder uitgewerkt en vastgelegd in een bestemmingsplan. Het project is mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Gemeente Zwijndrecht en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Cookie-instellingen