Baggerwerkzaamheden in Kort Ambacht en Heerjansdam

16-10-2020

Alle sloten en singels in Zwijndrecht en Heerjansdam worden eens in de acht jaar uitgebaggerd.

Dat geldt voor alle watergangen in het buitengebied én in de wijken. Vanaf begin november 2020 tot en met half maart 2021 zijn de watergangen van Kort Ambacht en Heerjansdam aan de beurt om uit te baggeren.

Tijdens dit groot onderhoud wordt alle bagger van de bodem geschept en afgevoerd. Een kraanwagen doet dit vanaf de kant. Een vrachtwagen staat klaar om de bagger naar een baggerdepot te transporteren. Het baggeren bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van de watergang. Het is nodig om de doorstroming op peil te houden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit voor planten en dieren. Door het verwijderen van de bagger krijgt het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en waterdieren. In alle sloten en singels wordt een gedeelte van de bodem ongemoeid gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen en zich verder voort te planten. Alle overhangende groen (bomen en planten), tenminste tot 4 meter boven het waterlijn, worden gesnoeid. 

De rol van de gemeente en het waterschap
Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle hoofdwatergangen. Dit zijn de grote en brede singels die een belangrijke rol spelen bij de afvoer van regenwater. De  gemeente bekommert zich over de kleinere sloten en singels. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken voeren het waterschap en de gemeente gezamenlijk in dezelfde periode hun baggerwerkzaamheden uit. Het baggeren wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van der Lee BV uit Bruchem.  

Heeft u vragen of opmerkingen over de baggerwerkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 078 of maak digitaal een melding via Fixi.

 

 

Cookie-instellingen