Lancering nieuwe website Vivera Sociaal Wijkteam

22-09-2020

Met het onthullen van een nieuw logo en het lanceren van een nieuwe website (www.viverasociaalwijkteam.nl) door medewerkers van het nieuwe team is deze week de publiekscampagne van het Vivera Sociaal Wijkteam Zwijndrecht begonnen.

De komende tijd timmert het Vivera Sociaal Wijkteam stevig aan de weg om inwoners en verwijzers in Zwijndrecht laten zien voor welke vragen en op welke manier ze bij hen terecht kunnen.

Totaalaanbod voor alle leeftijden

Vanaf begin dit jaar vormen het Centrum voor Jeugd en Gezin/Jeugdteam en het Vivera Wijkteam (voor volwassenen) samen één team, dat dé toegang is tot alle zorg en ondersteuning in Zwijndrecht, zowel voor álle inwoners als voor verwijzers.

De gedachte hierachter is dat de ondersteuning veel beter met het gezin en met de betrokken hulpverleners op elkaar kan worden afgestemd door de twee teams samen te voegen. De medewerkers van het team werken nauw samen met het welzijnswerk, woningbouwverenigingen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, huisartsen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn goed ingevoerd in Zwijndrecht en weten daardoor wat de mogelijkheden zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen. Het nieuwe team biedt een totaalaanbod van informatie, advies en een integraal ondersteuningsplan voor alle leeftijden. Daarmee geeft de gemeente Zwijndrecht invulling aan een wens van de gemeenteraad in het raadsprogramma.

Juiste hulp op het juiste moment

Wethouder Ronald de Meij is blij met de campagne waarmee het Vivera Sociaal Wijkteam het grote publiek wil bereiken. "Iedereen wil natuurlijk het liefst zijn eigen keuzes maken in het leven en bepalen wat goed is voor zijn gezin. Maar soms loop je tegen dingen aan waar je zelf niet uitkomt en heb je hulp nodig. Dan kun je bij familie of vrienden aankloppen maar als je die niet hebt of als het té ingewikkeld is, is het goed om te weten dat we in Zwijndrecht een laagdrempelige plek hebben waar je terecht kunt: het Vivera Sociaal Wijkteam. Dat kan de juiste hulp op het juiste moment bieden. Soms is een gezin al geholpen met een advies en kan het daarna weer verder, soms is er meer nodig. Omdat het team lokaal zo goed is ingevoerd en samenwerkt met allerlei instanties en instellingen, zijn de lijnen kort en kan de juiste hulp snel worden ingeschakeld", aldus de wethouder.

De afgelopen maanden is er met elkaar hard gewerkt aan het in elkaar vlechten van beide teams en het vormgeven van het nieuwe 'gezicht' naar buiten toe. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat inwoners die (advies over) zorg en ondersteuning nodig hebben, dat dichtbij huis kunnen vinden. De website is daarvoor één kanaal maar daarnaast houdt het Vivera Sociaal Wijkteam ook spreekuren op diverse locaties in de wijken.

Cookie-instellingen